Obóz szkoleniowy dla młodzieży
Dodane przez SQ9EJ dnia Marzec 29 2014 06:03:03
Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych 2014r.
dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej Członków PZK , Klubu Specjalistycznego ARDF - Klub Radiolokacji Sportowej oraz klubów krótkofalarskich
Sporty Łączności w rozumieniu to m.in. prowadzenie łączności na radiostacji , radiolokacja /biegi na lisa i orientacja/ , praca w sieci radiowej. Przygotowanie do egzaminu na świadectwo uzdolnienia krótkofalowca.
Bieg na radiolokacje polega na poszukiwaniu ukrytych w lesie nadajników przy pomocy odbiornika w jak najkrótszym czasie.

Na obozie zapewniamy doświadczoną kadrę pedagogiczną i instruktorską oraz opiekę medyczną.

Obóz zgłoszony do Kuratorium Oświaty i Wychowania.
UWAGA !
W związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej
koszt naszego obozu wyniesie tylko 50% :

650zł.-dla dzieci członków PZK, Klubu
700zł.- dla pozostałych

Termin 21.07.2014. do 04.08.2014.
Wiek uczestnika ograniczony 10 do 18 lat
Rezerwacja miejsca na obozie po otrzymaniu przedpłaty w kwocie 300zł
do 30.04.2013r. decyduje kolejność zgłoszeń

Karty zgłoszenia uczestnika są dostępne na tej stronie. 

Miejsce: Poronin - Pensjonat "Bukowy Gaj"

W programie:
1. Zajęcia z radiopelengacji
2. Zajęcia z biegów na orientację
3. Praca na radiostacji klubowej , praca z Tatrzańskiego Parku Narodowego
4. Praca w sieci radiowej
5. Przygotowanie do egzaminu na świadectwo uzdolnienia krótkofalowców
6. Zajęcia kulturalno rekreacyjne
Igrzyska obozowe
Ogniska
Turnieje
7. Wycieczki:
Wycieczka na Gubałówkę
Wycieczka do Zakopanego
Wycieczka na baseny
Wycieczka do Doliny Kościeliskiej
Wycieczka do Doliny Chochołowskiej
Piesze wycieczki po okolicy
Przyjazd w dniu 21.07.2014r. (poniedziałek) do godz. 16.00 na obiad.
Wyjazd w dniu 04.08.2012r. (poniedziałek) po śniadaniu.
Wpłaty należy dokonać na konto:

Polski Związek Krótkofalowców

nazwa banku: Noradea S.A.


Nr : 33144012150000 000001950797

z dopiskiem : Obóz Szkoleniowy + imię i nazwisko uczestnika
Na dowodzie wpłaty lub przelewu wpisać dane uczestnika. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu dołączyć do dokumentów - skanów
Wypełnione dokumenty wraz z dowodem wpłaty przesłać na adres :
elektronicznie e-mail sp2jnk@interia.pl
Rozszerzona zawarto newsa