Zebranie Sprawozdawcze
Dodane przez SQ9EJ dnia Lipiec 25 2020 06:35:05
Witam!
W dniu 05 sierpnia 2020r. o godz. 1700 w Klubie "ŚRUBKA" (Żywiec ul. Grunwaldzka) odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Żywieckiej.
Porządek obrad:
1. powitanie uczestników zebrania
2. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. zatwierdzenie porządku obrad
4. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019r
5. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji budżetu w 2019r.
6. zatwierdzenie sprawozdania
7. głosowanie nad udzieleniem absolutorium Przedstawicielowi
8. przedstawienie planu i realizacji projektów w 2020r.
9. wolne wnioski
10. zakończenie zebrania

Proszę o niezawodne przybycie.
Pozdrawiam
Józef Klaczak SQ9EJ
Rozszerzona zawarto newsa