Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Śląskiego OT PZK
Dodane przez SQ9EJ dnia Lipiec 25 2020 06:25:37

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Śląskiego OT PZK
W dniach: 18-19 lipca br. w pensjonacie „U Duraja” w miejscowości Sól Kiczora
koło Zwardonia odbyło się wyjazdowe posiedzenie Śląskiego Oddziału Terenowego
PZK połączone z obecnością krótkofalowców z najbliższej okolicy tj. z żywieckiego
klubu SP9PSB oraz krótkofalowcy z najbliższej okolicy. W spotkaniu wziął udział
prezes PZK Tadeusz SP9HQJ.
Sekretarz OT 06 PZK Henryk SP9FHZ zapoznał zebranych z dotychczasowymi
działaniami Oddziału, jak też poinformował o przedsięwzięciach planowanych na
najbliższe miesiące. Do jednych z nich należeć będzie planowana w okresie od
15 sierpnia do 15 września br. aktywność radiowa kilku śląskich klubów
krótkofalarskich upamiętniających 100.lecie II Powstania Śląskiego. W związku
z tym ostatnim przedsięwzięciem opracowano regulamin konkursu radiowego oraz
projekt kart QSL. Krótkofalowcy żywieccy zapoznali również zebranych ze
specyfiką swojego klubu i jego dokonaniami oraz planami na najbliższe miesiące.
Z niepokojem stwierdzili, że jako organizatorzy corocznych spotkań integracyjnych
w Koniakowie i ostatnio na Kubalonce, w tym roku z uwagi na obostrzenia
związane epidemią Koronawirusa nie mogli zorganizować takiego spotkania.
Wszyscy mają nadzieję, że w przyszłym roku spotkanie dojdzie do skutku.
Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ zapoznał zebranych z aktualną sytuacją PZK,
w tym z sytuacją finansową stwierdzając, że z uwagi na brak wielu
okolicznościowych imprez w kraju jest wyjątkowo dobra. W drodze wyróżnienia
Śląskiego OT PZK wręczył Zarządowi Oddziału dwie pozycje Ryszarda Reicha
Sp4BBU pt. „Wywołanie ogólne” i „Agent nadaje”, proporczyk PZK, plakietki PZK
i naklejki na szybę samochodową z logo PZK. Ale Henryk SP9FHZ, w akcie dobrej
woli, obie pozycje SP4BBU przekazał członkom żywieckiego klubu SP9PSB. Zatem
wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani prezentami ze strony PZK.
W godzinach przedwieczornych odbyła się biesiada przy grillu i długie Polaków
rozmowy, które przeciągnęły się do późnych godzin nocnych. Tego typu spotkania
integracyjne są jak najbardziej wskazane, ponieważ jest to doskonała okazja do
integracji lokalnego środowiska krótkofalarskiego, a ponadto służy do wymiany
informacji pomiędzy centralą a terenem.
W niedzielę odbył się rekonesans okolicy najbliższego szczytu w Beskidzie
Żywieckim tj. Rachowiec położonego na wysokości 954 m. n. p. m. Rozważano
tam możliwość zamiany dotychczasowych spotkań na Czantorii na nowe miejsce
tj. na przedgórzu szczytu Rachowiec, gdzie istnieje możliwość noclegów i baza
gastronomiczna. Dotychczasowe spotkania na Czantorii stanowiły czasem problem
dla wielu mniej wprawnych w wyprawach wysokogórskich z uwagi na strome
podejście. Ale ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w Zarządzie OT 06 PZK.
www.pzk.org.pl 5
Pogoda, mimo zapowiadanych opadów deszczu, dopisała i uczestnicy spotkania
powrócili do swych domów zadowoleni i wypoczęci.
Info: Tadeusz SP9HQJ
Zdjęcie: Henryk SP9FHZ

Rozszerzona zawarto newsa