Zjazd OT06 PZK w Siemianowicach Sl.
Dodane przez sp9cca dnia Luty 06 2020 00:39:30
W dniu 01.02. br. , w Siemianowicach Sl. odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy OT06 PZK.
Celem Zjazdu było wybranie nowego Zarządu Oddziału Terenowego oraz Delegatów na Zjazd Krajowy PZK.
Kol. Marek SP9HTY wygłosił sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu, a Kol. Artur SQ9BDB omówił
finanse OT oraz działanie Biura QSL w mijającej kadencji.
Na nową kadencję wybrano Kol. Marka SP9HTY na funkcję Prezesa OT06 , oraz Kol. Artura SQ9BDB, na funkcję
skarbnika i QSL Managera OT06.
Delegatami na Zjazd Krajowy, wybrani zostali Kol. Marek SP9HTY oraz Kol. Artur SQ9BDB
Rozszerzona zawarto newsa