3Z80OWG-RADIOSTACJA OKOLICZNOŚCIOWAZ OKAZJI 80-LECIA BOHATERSKIEJ OBRONY WĘGIERSKIEJ GÓRKI
Dodane przez SQ9EJ dnia Wrzesie 05 2019 07:50:50
3Z80OWG - RADIOSTACJA OKOLICZNOŚCIOWA Z OKAZJI 80-LECIA BOHATERSKIEJ OBRONY WĘGIERSKIEJ GÓRKI
Krótkofalowcy Żywieckiego Klubu Krótkofalowców SP9PSB i Galicyjskiego Stowarzyszenia "SALUTARE" pod patronatem władz Gminy Węgierska Górka już na wiosnę 2019 r.
rozpoczęli przygotowania do współuczestnictwa w obchodach 80 rocznicy BOHATERSKIEJ OBRONY WĘGIERSKIEJ GÓRKI .
Uzyskaliśmy znak dla radiostacji okolicznościowej - 3Z80OWG.Kulminacyjnym punktem obchodów były 1 września uroczystości patriotyczne pod fortem Wędrowiec.
80- rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki, 76. rocznica stracenia Partyzantów w Żabnicy oraz 73. rocznica stracenia Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Zebrani pragnęli godnie upamiętnić wydarzenia z pierwszych dni kampanii wrześniowej.
Tego dnia obok fortu zainstalowaliśmy radiostację pracującą pod okolicznościowym znakiem 3Z80OWG.
Od wczesnych godzin rannych nawiązywaliśmy łączności na pasmach KF i UKF,
a wokół z każdą godziną powiększały się tłumy mieszkańców i wczasowiczów,
aż do kulminacji, jaką była Msza Święta w intencji Obrońców Węgierskiej Górki.
Po niej miał miejsce program artystyczny przygotowany przez dzieci z SP w Węgierskiej Górce.
Po wzruszającym występie był czas na przemówienia i wręczanie odznaczeń państwowych.
Na zakończenie zostały złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową. Orkiestra  Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza uświetniała całe wydarzenie.
Dla wszystkich zgromadzonych przewidziano poczęstunek w formie pysznej żołnierskiej zupy - grochówki.Nasze stanowisko radiowe "pod chmurką odwiedzali liczni zwiedzający, oraz goście,
Wśród odwiedzających było wielu krótkofalowców, którzy swoją obecnością wspomagali operatorów klubowych do późnych godzin wieczornych przy obsłudze radiostacji.
Wielkim wsparciem dla naszej działalności było wcześniejsze nawiązanie współpracy z komendą hufca ZHP w Węgierskiej Górce.
Druhny i druhowie po wcześniejszym przeszkoleniu z obsługi radiostacji I zaznajomienia się ze sposobem prowadzenia łączności na pasmach amatorskich,
pracowali pod znakiem okolicznościowym 3Z80OWG.
Pozwoliło to na zwiększenie liczby przeprowadzonych łączności ze stacjami w kraju i na całym świecie.Dodatkową atrakcją było zainstalowanie radiostacji UKF na bunkrach "WYRWIDĄB" i "WALIGÓRA".
Młodzi uczestnicy obchodów, odwiedzający schron "WĘDROWIEC" mogli przeprowadzić swoje pierwsze łączności radiowe i zdobyć pamiątkowy dyplom Moja Pierwsza Łączność Radiowa .Zainteresowanie w eterze było tak wielkie że postanowiliśmy pracować pod
znakiem okolicznościowym 3Z80OWG do 30 września 2019 roku.
W czasie aktywności przeprowadzono ok. 300 QSO z 78 krajami na wszystkich kontynentach.
Pracowaliśmy na wszystkich pasmach amatorskich KF i UKF , emisjami CW, SSB FM oraz emisjami cyfrowymi .

Szczególne podziękowania należą się Wójtowi Gminy Piotrowi Tyrlikowi
oraz Komendantowi Hufca phm. Dominice Matuszewskiej, druhnie Karolinie Motyce z drużyną wspierajaca nas w pracy na radiostacji
a także Kolegom: SP9FVO, SQ9JXF, SP9VM, SQ9KRK,SP9EMV, SQ9EJ,
którzy bezpośrednio byli zaangażowani w przygotowaniu stanowisk radiowych na bunkrach.
Dziękujemy też wszystkim Kolegom, którzy nas odwiedzili i przyłożyli rękę do klucza telegraficznego, bądź mikrofonu.
Zapraszamy do następnych, podobnych aktywności radiowych.

Józef Klaczak SQ9EJ - Prezes Zywieckiego Klubu Krótkofalowców SP9PSB
Mirosław Wilga SQ9JXF - Prezes Stowarzyszenia "SALUTARE"
Rozszerzona zawarto newsa