DYPLOM 750-lecie Miasta Żywca
Dodane przez sp9cca dnia Maj 04 2018 22:52:40
Regulamin dyplomu z okazji „ 750 LAT MIASTA ŻYWCA „
- wydawcą dyplomu jest :
Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Żywieckiej -SP9PSB
pod patronatem Burmistrza Miasta Żywca,
Termin akcji dyplomowej od godz.00.01 UTC 1 czerwca do godz.23.59 30 września 2018 rok.
Częstotliwość pracy w segmentach pasm KF i UKF wg bandplanu dla emisji DIGI,CW, SSB, FM :
Warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie QSO ze stacją okolicznościową SN750Z (obowiązkowo) oraz 2 QSO ze stacjami pracującymi z Żywca lub powiatu żywieckiego / ZC /.
QSO mogą być zrealizowane różnymi rodzajami emisji : DIGI-DIGI, SSB-SSB, CW-CW, FM-FM.
Plik z wyciągiem logu w formacie Cabrillo lub .txt powinien zawierać znak stacji.cbr lub /.txt/ z dopiskiem 750-lat Żywca Np: sp9psb.cbr /sp9psb.txt/ 750-lat Żywca .
Zgłoszenia na dyplom : wyciąg z logu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2018 r na adres klubu :sp9psb@op.pl stacje te otrzymają dyplom na swój adres e-mail w formacie PDF bezpłatnie.
Logi w wersji papierowej na adres : Żywiecki Klub Krótkofalowców SP9PSB , 34-300 Żywiec skr. poczt. 110 Do zgłoszenia należy załączyć znaczki na kwotę 10,00PLN.(dyplom papierowy wysłany na adres korespondenta)
*QSO przeprowadzone z gminami powiatu żywieckiego są zaliczane do dyplomu „Ziemia Żywiecka” / regulamin na stronie klubowej w dziale dyplomy /.
Zapraszamy do wspólnej aktywności .

Regulations of receiving a diploma in the occasion of "The 750th anniversary of Żywiec Town"
On the occasion of the 750th anniversary of Żywiec Town (1st June 2018 -30th September 2018) there will be available an occasional SN750Z radio station. Conditions for receiving the diploma by foreign stations are as follows: performing one contact with the SN750Z station and one contacts with stations working in Żywiec with the attached list. In order to receive the diploma send an application on an e-mail of the club: sp9psb@op.pl, cobrillo file is required.Członkowie Klubu SP9PSB*SQ9EJ - Józef ZC01-Żywiec

*SQ9JXF - Mirosław ZC01-Żywiec

*SP9FVO - Stanisław ZC01-Żywiec

*SQ9CYY - Tadeusz ZC01-Żywiec

*SP9FHZ - Henryk

*SP9DJQ - Ryszard

*SP9CVL- Eugeniusz ZC01 Żywiec

*SP9BP - Piotr Bystra

*SQ9RHV - Marcin ZC08-Pietrzykowice

*SP9VM - Mirek ZC01-Żywiec

*SQ9PPS- Paweł ZC01-Żywiec

*SP9CCA - Jerzy ZC08- Pietrzykowice

*SQ9NRR - Zdzisław ZC10-Wieprz

*SQ9CNV - Janusz ZC01-Żywiec

*SQ9KRK - Marek ZC01-Żywiec

*SP9EMV - Piotr ZC01-Żywiec


Rozszerzona zawarto newsa