Zebranie członków Galicyjskiego Stowarzyszenia "SALUTARE".
Dodane przez SQ9EJ dnia Kwiecie 28 2017 07:05:37

Witam!
W dniu 10 maja 2017r. o godz. 1700 w Klubie Osiedlowym "AKWARIUM" (os. 700 lecia w Żywcu) odbędzie sie Walne Zebranie członków Galicyjskiego Stowarzyszenia "SALUTARE".
Porządek obrad:
1. powitanie uczestników zebrania
2. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. zatwierdzenie porządku obrad
4. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016r
5. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji budżetu w 2016r.
6. zatwierdzenie sprawozdania
7. głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
8. przedstawienie planu pracy na 2017r.
9. wolne wnioski
10. zakończenie zebrania

Proszę o niezawodne przybycie.
Pozdrawiam
Mirek Wilga


Rozszerzona zawarto newsa